Regulamin

REGULAMIN WWW

Serwis internetowy Conowego.pl, dostępny pod adresem www.conowego.pl („Serwis”) , został opracowany
i udostępniony w sieci internetowej w celu dostarczenia użytkownikom sieci internetowej („Użytkownicy”) informacji dotyczących nowości z kategorii high-tech. Serwis stanowi wyłączną własność Digital Solutions
Sp. z o.o.

Warunki korzystania z Serwisu określone są w niniejszej Nocie prawnej, a Użytkownicy korzystający z zasobów Serwisu wyrażają tym samym akceptację wszystkich wymienionych tu warunków.

1. Prawa autorskie

Cała zawartość Serwisu, a w szczególności teksty, grafika i sposób prezentacji treści Serwisu, stanowi własność intelektualną, chronioną prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie w granicach określonych
w niniejszej Nocie prawnej i tylko na użytek własny. Powielanie i publiczne rozpowszechnianie Serwisu
w całości lub w części, a także powielanie i rozpowszechnianie dostępnych w Serwisie dokumentów, obrazów, aplikacji i innych zasobów stanowi naruszenie prawa.

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy własne, znaki towarowe, logotypy, znaki firmowe, a także materiały graficzne, fotografie, dokumenty techniczne i inne dostępne w Serwisie dokumenty stanowią chronioną prawem własność Digital Solutions Sp. z o.o. lub innych podmiotów prawa i publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Ich powielanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie prawa.

Wykorzystanie całości lub jakiejkolwiek części Serwisu lub dostępnych w Serwisie zasobów w celach innych niż na użytek własny wymaga pisemnej zgody właściciela Serwisu – Digital Solutions Sp. z o.o.

2. Ograniczenie odpowiedzialności

Dostępne w Serwisie informacje i zasoby zostały zebrane i/lub opracowane oraz opublikowane przez spółkę Digital Solutions Sp. z o.o. w dobrej wierze i z przekonaniem o ich rzetelności i wiarygodności. Digital Solutions Sp. z o.o. nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, rzetelność i/lub kompletność udostępnionych w Serwisie informacji i zasobów.

Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Digital Solutions Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty, utracone zyski lub inne szkodliwe skutki korzystania z Serwisu poniesione przez Użytkownika albo przez osoby trzecie wskutek działania Użytkownika Serwisu, w szczególności za szkody będące następstwem wykorzystania informacji, dokumentów i innych zasobów udostępnionych w Serwisie w jakikolwiek sposób i/lub będące następstwem przerw w dostępie do Serwisu, wstrzymania udostępniania Serwisu w sieci internetowej, wadliwego działania Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych działaniem wirusów komputerowych lub przez komunikację pocztą elektroniczną.

3. Polityka prywatności

Digital Solutions Sp. z o.o.  gromadzi dane dotyczące ruchu odwiedzających na stronach Serwisu, co wymaga rejestracji adresów IP Użytkowników. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do obliczeń statystycznych
i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Osoby korzystające z umieszczonych w Serwisie formularzy, ankiet, adresów poczty elektronicznej 
i przekazujące tą drogą informacje właścicielowi Serwisu, tj. Digital Solutions Sp. z o.o.,  tym samym wyrażają zgodę na korzystanie przez Digital Solutions Sp. z o.o. z podanych przez nie adresów poczty elektronicznej
w celach korespondencyjnych.

Osoby przesyłające za pośrednictwem Serwisu komentarze, uwagi i sugestie przyjmują do wiadomości, że te komentarze, uwagi i sugestie traktowane będą przez Digital Solutions Sp. z o.o. jako jawne i zgadzają się na korzystanie przez Digital Solutions Sp. z o.o. z treści tych komentarzy, uwag i sugestii w sposób nieograniczony.

4. Informacje o plikach cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Digital Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 54/56, 91-463 Łódź.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

•    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

•    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

•    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

•    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

•    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

•    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

•    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

•    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

------------------

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do serwisu conowego.pl (zwana dalej: „serwisem www”), którego operatorem jest Digital Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (90-350), ul. Tymienieckiego 25 C lok. 376, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341225, numer NIP: 7773140089.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania z serwisu www. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić serwis www dostosowany do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę serwisu www z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości serwisu www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu www. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu www co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania z serwisu www lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora serwisu www, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi

Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Funkcjonalne - są ważne dla działania serwisu www.

  • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu www, bez nich serwis www będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
  • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu www, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić korzystania z niej,
  • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu www, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniony jest serwis www, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu www ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu www. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. Ze względu na czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika

Cookies tymczasowe (session cookies) - cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.

Cookies stałe (persistent cookies) - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies

Cookies własne (first party cookies) - cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

Cookies zewnętrzne (third-party cookies) - cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

D. Ze względu na cel jakiemu służą

Konfiguracji serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie www.

Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu www - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu www.

Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych podstron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesy - umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.

Reklamy – mogą umożliwiać wyświetlanie reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

Lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

Nieszkodliwe - Obejmuje cookies:

  • niezbędne do poprawnego działania witryny,
  • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.

Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Wykorzystywane przez Nas pliki „cookies” zawierają informacje, które nie umożliwiają  zidentyfikować osoby fizycznej. Administrator nie ma możliwości powiązania tych  informacji z konkretną osobą, bez konieczności podejmowania innych działań. Tym samym pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Polecane artykuły

Testy

Poradniki

Tagi

 android   apple   ciekawostki   gaming   google   gry   internet   komputery   kosmos   microsoft   mobilne   nauka   polska   samsung   smartfon   smartfony   tablet   technologia   telefony   windows 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies.